Liên hệ

Chứng chỉ năng lực của tổ chức Giám sát xây dựng là bản đánh giá năng lực được Bộ, Sở Xây dựng cấp cho tổ chức tham gia hoạt động xây dựng trong lĩnh vực Giám sát thi công xây dựng, Giám sát công tác hoàn thiện, Giám sát lắp đặt thiết bị các công trình: Dân dụng, Nhà Công nghiệp, Giao thông, Hạ tầng kỹ thuật, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đồng thời là điều kiện cần để tổ chức tham gia các gói thầu, HSMT theo NĐ 15/2021/NĐ-CP.
Viện đào tạo quản lý xây dựng là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực tư vấn hỗ trợ Dịch vụ tư vấn xin cấp Chứng chỉ năng lực của tổ chức Giám sát xây dựng. Hướng dẫn kê khai hồ sơ xin Chứng chỉ năng lực xây dựng theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP uy tín trên toàn quốc. Tư vấn xin Chứng chỉ năng lực của tổ chức Giám sát xây dựng Hạng 1, 2, 3 trên địa bàn Hà Nội, TPHCM và trên toàn quốc.

Quý công ty có nhu cầu xin cấp Chứng chỉ năng lực Giám sát xây dựng vui lòng liên hệ: 0967 99 05 05