Liên hệ

Chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng là bản đánh giá năng lực được Bộ, Sở Xây dựng cấp cho cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trong lĩnh vực Giám sát thi công, Giám sát lắp đặt thiết bị công trình Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông, Hạ tầng kỹ thuật, Thủy lợi, đê điều..., Đồng thời là điều kiện cần để cá nhân tham gia ký hồ sơ, làm Giám sát trưởng công trình, Điều kiện để làm chỉ huy trưởng theo NĐ 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 về hướng dẫn một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
Viện đào tạo quản lý xây dựng là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực tư vấn hỗ trợ Dịch vụ tư vấn xin cấp Chứng chỉ hành nghề Giám sát xây dựng. Hướng dẫn kê khai hồ sơ xin Chứng chỉ hành nghề Giám sát xây dựng theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP uy tín trên toàn quốc. Tư vấn xin Chứng chỉ hành nghề Giám sát xây dựng Hạng 1, 2, 3 trên địa bàn Hà Nội, TPHCM và trên toàn quốc.

Học viên, Cá nhân có nhu cầu xin cấp Chứng chỉ hành nghề TVGS xây dựng vui lòng liên hệ: 0973209988