Liên hệ

Cấp Chứng chỉ hành nghề thiết kế cơ điện Theo Nghị định mới

Chứng chỉ hành nghề thiết kế cơ điện công trình Hạng 2 (II), Hạng 3 (III) theo Nghị định mới xin cấp ở đâu? Hồ sơ và thủ tục làm chứng chỉ hành nghề thiết kế cơ điện như thế nào? Đó là những vướng mắc mà các kỹ sư cơ điện (M&E) khi bắt tay vào làm hồ sơ thi sát hạch và xin cấp chứng chỉ hành nghề cơ điện. Viện đào tạo Nuce xin tư vấn các thủ tục cũng như hồ sơ để các kỹ sư có thể tự xin thi sát hạch và xin cấp chứng chỉ.
Chứng chỉ hành nghề thiết kế cơ điện là chứng chỉ được cấp cho các cá nhân là kỹ sư cơ điện (M&E) hay còn gọi là chứng chỉ hành nghề thiết kế M&E. Theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP thì Bộ xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề Hạng I. Sở xây dựng, các Hiệp hội, Tổ chức xã hội nghề nghiệp được tổ chức thi sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề Hạng II và Hạng III. Các tổ chức cấp chứng chỉ đều có giá trị như nhau trên toàn Quốc và có thời hạn là 05 năm. Để xin được chứng chỉ hành nghề các kỹ sư cần phải đỗ kỳ thi sát hạch, sau đó nộp hồ sơ lên đơn vị tổ chức thi để xin cấp chứng chỉ. Điều kiện và thành phần hồ sơ được nêu ở dưới đây.

# CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THIẾT KẾ CƠ ĐIỆN LÀ GÌ?

Phạm vi hành nghề quy định theo Nghị định 15/2021 NĐ-CP về quản lý đầu tư xây dựng công trình. Lĩnh vực Thiết kế cơ - điện công trình
 • Phạm vi hoạt động xây dựng của chứng chỉ hành nghề Hạng 1:
 • Được làm chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế bộ môn cơ - điện của tất cả các cấp công trình.
 • Phạm vi hoạt động của chứng chỉ hành nghề Hạng 2: Được làm chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế bộ môn cơ - điện của công trình từ cấp II trở xuống 
 • Phạm vi hành nghề Hạng 3: Được làm chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế bộ môn cơ - điện của công trình cấp III, cấp IV
Chứng hành nghề thiết kế cơ điện công trình là chứng chỉ được các cơ quan có thẩm quyền cấp cho các cá nhân hành nghề trong lĩnh vực xây dựng. Theo Nghị định 15/2021 NĐ-CP thì Bộ xây dựng là cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề hạng 1. Sở xây dựng các tỉnh và các Tổ chức xã hội nghề nghiệp được tổ chức thi sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề hạng 2 (II) và hạng 3 (III).

1. ĐIỀU KIỆN XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THIẾT KẾ CƠ ĐIỆN

Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hay còn gọi là chứng chỉ hành nghề được cấp cho cá nhân là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài hoạt động xây dựng hợp pháp tại Việt Nam. Như vậy điều kiện ban đầu là công dân Việt Nam đang hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.
Điều kiện về văn bằng và kinh nghiệm để xin cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế
1. Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật (không bị truy tố hình sự)
Nếu là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì phải có giấy tờ về cư trú hoặc giấy phép lao động tại Việt Nam đối.
2. Có trình độ chuyên môn được đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề như sau:
a) Điều kiện hành nghề Hạng I; Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp (cụ thể là thiết kế cơ điện) với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 07 năm trở lên.
b) Điều kiện hành nghề Hạng II: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 04 năm trở lên;
c) Điều kiện hành nghề Hạng III: Có trình độ chuyên môn phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp.
3. Đạt yêu cầu sát hạch đối với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.
4. Điều kiện riêng cho lĩnh vực thiết kế cơ điện Thiết kế cơ - điện công trình (không bao gồm công trình đường dây và trạm biến áp): Chuyên môn được đào tạo thuộc chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến hệ thống kỹ thuật điện, cơ khí, thông gió - cấp thoát nhiệt.
Bản vẽ thiết kế hệ thống cơ điện
Ảnh minh họa: Bản vẽ thiết kế hệ thống cơ điện

2. HỒ SƠ XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THIẾT KẾ CƠ ĐIỆN

 • a) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo Mẫu số 01 Phụ lục IV Nghị định này;
 • b) 02 ảnh màu cỡ 4 x 6 cm và tệp tin ảnh có nền màu trắng chân dung của người đề nghị được chụp trong thời gian không quá 06 tháng;
 • c) Văn bằng do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp phù hợp với loại, hạng chứng chỉ đề nghị cấp;
 • Đối với văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp, phải là bản được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định và phải có bản dịch sang tiếng Việt được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 • d) Chứng chỉ hành nghề đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trong trường hợp đề nghị điều chỉnh hạng, gia hạn chứng chỉ hành nghề;
 • đ) Các quyết định phân công công việc (giao nhiệm vụ) của tổ chức cho cá nhân hoặc văn bản xác nhận của đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư về các công việc tiêu biểu mà cá nhân đã hoàn thành theo nội dung kê khai. Người ký xác nhận phải chịu trách nhiệm về sự trung thực của nội dung xác nhận. Trường hợp cá nhân hành nghề độc lập thì phải có hợp đồng và biên bản nghiệm thu các công việc thực hiện tiêu biểu đã kê khai;
 • e) Giấy tờ hợp pháp về cư trú hoặc giấy phép lao động do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với trường hợp cá nhân là người nước ngoài;
 • g) Bản sao kết quả sát hạch đạt yêu cầu trong trường hợp đã sát hạch trước ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề;

Kỹ sư thiết kế cơ điện Hạng II, Hạng III bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề
Kỹ sư thiết kế cơ điện Hạng II, Hạng III bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề

3. DỊCH VỤ XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THIẾT KẾ CƠ ĐIỆN

Bước 1: Viện Nuce sẽ có chuyên viên tư vấn cho các kỹ sư, học viên, để đưa ra lựa chọn hạng chứng chỉ cần xin, hạng 1 (I), hạng 2 (II) hay hạng 3 (III).
Bước 2: Ký hợp đồng dịch vụ tư vấn
Chuyên viên của chúng tôi sẽ hướng dẫn làm hồ sơ thi sát hạch, cấp phát tài liệu ôn thi sát hạch.
Bước 3: Viện Nuce sẽ hỗ học viên nộp hồ sơ và theo dõi trạng thái xử lý hồ sơ, thông báo lịch thi sát hạch, sau đó hỗ trợ nộp hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề sau khi kết quả sát hạch ĐẠT.
Viện Nuce sẽ đại diện thay mặt học viên nhận chứng chỉ và bàn giao chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho học viên.
Tiếp nhận hồ sơ và tư vấn miễn phí 24/7.
Sau bao lâu học viên sẽ có chứng chỉ hành nghề
Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trong thời hạn 20 ngày đối với trường hợp cấp chứng chỉ hành nghề lần đầu, điều chỉnh hạng, điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề, gia hạn chứng chỉ; Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề phải thông báo một lần bằng văn bản tới cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị.
Bài viết của chúng tôi đã nêu các điều kiện cũng như hồ sơ xin chứng chỉ hành nghề thiết kế cơ điện rất mong sự hợp tác của học viên.

Đăng nhận xét

Tin liên quan