Chứng chỉ năng lực thi công công trình Giao thông Hạng 2 (II)

Doanh nghiệp bạn đang có nhu cầu xin cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho lĩnh vực Thi công XD công trình hạng II? và đang gặp khó khăn trong việc xin cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lĩnh vực Thi công xây dựng công trình Giao thông Hạng II? Khi các Thông tư, nghị định đọc rất khó hiểu, Bạn tìm hiểu xem có cách nào làm nhanh chứng chỉ năng lực? Điều kiện gồm những gì, Sau đây là những thông tin chi tiết để xin được chứng chỉ năng lực Thi công giao thông hạng II mà bạn cần biết.

Viện quản lý xây dựng Nuce là đơn vị chuyên tư vấn hồ sơ xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng uy tín, Hỗ trợ hồ sơ, những thắc mắc về thông tư, nghị định mà bạn đang mắc phải, đánh giá hồ sơ miễn phí... Hỗ trợ xin cấp nhanh Chứng chỉ năng lực của tổ chức Thi công xây dựng Giao thông hạng II trên địa bàn Hà Nội, tpHCM và trên toàn quốc. Liên hệ: 0967 99 05 05

chung chi nang luc thi cong xay dung hang 2
Chứng chỉ năng lực thi công xây dựng công trình Giao thông hạng 2, Một doanh nghiệp có thể xin nhiều lĩnh vực khác nhau

 1. ĐỐI TƯỢNG XIN CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Trong mọi lĩnh vực thì đều có những giấy tờ con thiết yếu, Lĩnh vực xây dựng cũng không ngoại lệ. Kể từ khi NĐ 59/2015/NĐ-CP tới nay là Nghị định 15/2021/NĐ-CP mới nhất đều yêu cầu các doanh nghiệp khi tham gia hoạt động xây dựng đều phải có chứng chỉ năng lực.
Vậy những đối tượng cần xin chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng là:
 • a) Tổ chức tham gia HĐXD lĩnh vực Khảo sát xây dựng;
 • b) Tổ chức tham gia HĐXD lĩnh vực Lập thiết kế quy hoạch xây dựng;
 • c) Tổ chức tham gia HĐXD lĩnh vực Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng;
 • d) Tổ chức tham gia HĐXD lĩnh vực Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng;
 • đ) Tổ chức tham gia HĐXD lĩnh vực Thi công xây dựng công trình;
 • e) Tổ chức tham gia HĐXD lĩnh vực Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình;
 • g) Tổ chức tham gia HĐXD lĩnh vực Kiểm định xây dựng;
 • h) Tổ chức tham gia HĐXD lĩnh vực Quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
Nếu doanh nghiệp bạn cần xin chứng chỉ năng lực thi công XD Giao thông Hạng II theo điểm đ yêu cầu phải có chứng chỉ năng lực
Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Giao thông, cầu, đường bộ, cảng đường thủy nội địa - Hàng hải, đường sắt, cầu hầm, ...
Doanh nghiệp đang có nhu cầu xin chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

2. ĐIỀU KIỆN NĂNG LỰC TỔ CHỨC THI CÔNG GIAO THÔNG HẠNG II

Để được đáp ứng Sở Xây dựng cấp chứng chỉ năng lực Thi công XD giao thông hạng II, các doanh nghiệp, tổ chức phải đáp ứng đủ điều kiện tại điều 83, điều 87 và điều 95 của Nghị định 15/2021/NĐ-CP cụ thể như sau:
Điều kiện cần:
 • Tổ chức phải có giấy phép đăng ký kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực xây dựng/Quyết định thành lập của tổ chức
 • Phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng Hạng III (Ba) đối với tổ chức được xác định là phù hợp khi công việc thực hiện theo nội dung kê khai được nghiệm thu theo quy định, được thực hiện phù hợp với lĩnh vực hoạt động, hạng năng lực và trong thời hạn hiệu lực của chứng chỉ năng lực đã được cấp
 • Trường hợp kinh nghiệm của tổ chức được thực hiện trong thời gian không yêu cầu chứng chỉ năng lực thì phải phù hợp với ngành nghề kinh doanh đã đăng ký
Điều kiện đủ:
 • Cá nhân đảm nhận chức danh chỉ huy trưởng công trường phải đủ điều kiện là chỉ huy trưởng công trường từ hạng II trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận;
 • Cá nhân phụ trách thi công lĩnh vực chuyên môn có trình độ đại học hoặc cao đẳng nghề phù hợp với công việc đảm nhận và thời gian công tác ít nhất 01 năm đối với trình độ đại học, 03 năm đối với trình độ cao đẳng nghề;
 • Có khả năng huy động đủ số lượng máy móc, thiết bị chủ yếu đáp ứng yêu cầu thi công xây dựng các công trình phù hợp với công việc tham gia đảm nhận;
 • Đã trực tiếp thi công công tác xây dựng của hạng mục công trình, công trình hoặc bộ phận công trình (trong trường hợp thi công công tác xây dựng chuyên biệt) liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ của ít nhất 01 công trình từ cấp II trở lên hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên cùng loại đối với trường hợp thi công công tác xây dựng;
 • Đã trực tiếp thi công lắp đặt thiết bị của hạng mục công trình, công trình liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ của ít nhất 01 công trình từ cấp II trở lên hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên đối với trường hợp thi công lắp đặt thiết bị vào công trình.
3. HỒ SƠ XIN CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC THI CÔNG GIAO THÔNG HẠNG II
Để được Sở Xây  dựng cấp chứng chỉ năng lực Thi công xây dựng Giao thông Hạng II tổ chức cần chuẩn bị những giấy tờ cần thiết sau:
Trích trong điều 87 của Nghị định 15/2021/NĐ-CP
Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực lần đầu, điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực bao gồm:
 • a) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực theo Mẫu số 04 Phụ lục IV Nghị định này;
 • b) Quyết định thành lập tổ chức trong trường hợp có quyết định thành lập;
 • c) Quyết định công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của tổ chức hoặc hợp đồng nguyên tắc về việc liên kết thực hiện công việc thí nghiệm phục vụ khảo sát xây dựng với phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng được công nhận (đối với tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực khảo sát địa chất công trình);
 • d) Chứng chỉ hành nghề kèm theo bản kê khai và tự xác định hạng chứng chỉ theo Mẫu số 05 Phụ lục IV Nghị định này hoặc kê khai mã số chứng chỉ hành nghề trong trường hợp đã được cấp chứng chỉ hành nghề được cấp theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014 của các chức danh yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề; các văn bằng được đào tạo của cá nhân tham gia thực hiện công việc;
 • đ) Chứng chỉ năng lực đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trong trường hợp đề nghị điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực;
 • e) Hợp đồng và Biên bản nghiệm thu công việc đã thực hiện theo nội dung kê khai (đối với tổ chức khảo sát xây dựng, lập thiết kế quy hoạch xây dựng, thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng, tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng, tư vấn giám sát thi công xây dựng hạng I, hạng II);
 • g) Hợp đồng; Biên bản nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng hoặc bộ phận công trình (trong trường hợp thi công công tác xây dựng chuyên biệt) đã thực hiện theo nội dung kê khai (đối với tổ chức thi công xây dựng hạng I, hạng II);
 • h) Các tài liệu theo quy định tại các điểm b, c, d, đ, e và g khoản này phải là bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử có giá trị pháp lý.
Hồ sơ đề nghị gia hạn, cấp lại chứng chỉ năng lực: bao gồm đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực theo Mẫu số 04 Phụ lục V Nghị định này và bản gốc chứng chỉ năng lực đã được cấp. Trường hợp bị mất chứng chỉ năng lực thì phải có cam kết của tổ chức đề nghị cấp lại.

Hồ sơ đề nghị điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực: bao gồm đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực theo Mẫu số 04 Phụ lục IV Nghị định này, bản gốc chứng chỉ năng lực đã được cấp và bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử có giá trị pháp lý các tài liệu liên quan đến nội dung đề nghị điều chỉnh, bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều này.

4. MẪU CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Dưới đây là các mẫu chứng chỉ của một số doanh nghiệp tổ chức đã được Sở Xây dựng cấp theo quy định của pháp luật
Chứng chỉ năng lực có bìa màu xanh nhạt, kích thước 21x29,7cm, nội dung chủ yếu của chứng chỉ năng lực theo quy định
Quản lý số chứng chỉ năng lực:
Số chứng chỉ bao gồm 02 nhóm ký hiệu, các nhóm được nối với nhau bằng dấu gạch ngang (-)
chung chi nang luc xay dung hang 2
Chứng chỉ năng lực của tổ chức Khảo sát địa chất Hạng II

chung chi nang luc thi cong ldtb hang 2
Chứng chỉ năng lực Thi công lắp đặt thiết bị hạng II

Mat sau chung chi nang luc hoat dong xay dung
Mặt sau Chứng chỉ năng lực HĐXD

CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ UY TÍN, CHUYÊN NGHIỆP, THỦ TỤC NHANH GỌN
Với đội ngũ chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp, Giải thích toàn bộ những thắc mắc mà doanh nghiệp,tổ chức của bạn đang gặp phải, Thủ tục nhanh gọn, đảm bảo tiêu chuẩn đúng theo Thông tư và Nghị định. Viện quản lý xây dựng Nuce là đơn vị có thể giải quyết nhanh chóng mọi vấn đề mà tổ chức đang gặp phải. Đồng thời giúp các doanh nghiệp có thể xin chứng chỉ năng lực một cách nhanh chóng nhất
HỖ TRỢ TRONG SUỐT QUÁ TRÌNH TƯ VẤN HỒ SƠ
Khi quý cơ quan nhờ Viện quản lý xây dựng Nuce là đơn vị thay mặt cơ quan tư vấn hồ sơ xin chứng chỉ năng lực, Viện Nuce có trách nhiệm theo dõi hồ sơ, liên tục cập nhật tình hình hồ sơ, hiện trạng hồ sơ. Tránh trường hợp hồ sơ bị trả về, hồ sơ bị thiếu lĩnh vực, hồ sơ không đạt hạng II như mong muốn...
CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH KHI ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ TẠI VIỆN NUCE
Nhằm để tiết kiệm thời gian, chi phí cho tổ chức Viện Nuce thực hiện theo các quy trình từng bước như sau:
 • Bước 1: Tư vấn hỗ trợ những thắc mắc của tổ chức
 • Bước 2: Đánh giá hồ sơ, yêu cầu bổ sung hồ sơ trong trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu
 • Bước 3: Thực hiện việc ký kết hợp đồng giữa 2 bên
 • Bước 4: Tiến hành thực hiện công việc theo hợp đồng, Trả hồ sơ cho tổ chức ký hồ sơ
 • Bước 5: Thay mặt tổ chức, doanh nghiệp, công ty lên cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực để làm việc
 • Bước 6: Thông báo kết quả và trả kết quả tận tay cho tổ chức, doanh nghiệp khi hoàn thành
#Viện Đào Tạo Quản Lý Xây Dựng - đơn vị chuyên tư vấn hỗ trợ xin cấp chứng chỉ "NĂNG LỰC XÂY DỰNG" hạng I, hạng II, hạng III.
#Bạn đang có nhu cầu xin cấp chứng chỉ năng lực? Bạn đang tìm kiếm một địa chỉ hướng dẫn cấp chứng chỉ năng lực xây dựng uy tín, đáng tin cậy. Hãy liên hệ với Viện Nghiên Cứu Quản Lý Xây Dựng ngay hôm nay.
#Viện Nghiên Cứu Quản Lý Xây Dựng đã tham gia công tác tổ chức và có kinh nghiệm tư vấn hỗ trợ cấp chứng chỉ năng lực từ những ngày đầu tiên khi Thông tư 17/2016/TT-BXD có hiệu lực. Viện có thể hỗ trợ:
 • #1. Hồ sơ xin cấp chứng chỉ năng lực đúng theo quy định
 • #2. Hướng dẫn đánh giá năng lực, phân hạng, phân cấp công trình
Quý cơ quan, đơn vị, cá nhân có nhu cầu xin cấp chứng chỉ năng lực xin vui lòng liên hệ:
 • #1. Đăng ký qua số điện thoại (24/7): 0967 99 05 05 (Ms Ngọc Mai) phụ trách đào tạo, tuyển sinh, tư vấn cấp chứng chỉ, giải thích thắc mắc của quý cơ quan, học viên...
 • #2. Đăng ký trực tuyến bằng cách gửi qua gmail, zalo, facebook. #GMAIL: daotaocanbo@gmail.com #ZALO: 0969 761 642 #FB: Ngọc Mai Nuce
 • #3 Website: https://www.daotaocanbo.edu.vn/
Rất mong được sự quan tâm của quý cơ quan cũng như học viên tham gia khóa học để khóa học được thành công và tốt đẹp. Mọi đóng góp ý kiến vui lòng gửi về hòm thư: #Email: daotaocanbo@gmail.com

Đăng nhận xét

Tin liên quan