Liên hệ

Chứng chỉ Năng lực Xây dựng Hạng 2 (II) Hành Nghề Xây Dựng cho Công Ty

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng 2 (II), hạng 3 (III) hay còn gọi là chứng chỉ năng lực xây dựng, chứng chỉ hành nghề xây dựng cho công ty, chứng chỉ năng lực công ty là giấy tờ cấp cho doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Theo Nghị định 100/2018 NĐ-CP và Nghị định 15/2021 NĐ-CP  ngày 03/03/2021 sửa đổi bổ sung tại điều 83 thì các doanh nghiệp, tổ chức tham gia hoạt động xây dựng bắt buộc phải có chứng chỉ năng lực.

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng 2 (II), hạng 3 (III) là bản đánh giá năng lực của Sở xây dựng đối với các doanh nghiệp, tổ chức đủ điều kiện tham gia hoạt động xây dựng. Theo nghị định 100/2018 NĐ-CP thì Chứng chỉ năng lực do các Sở xây dựng cấp có giá trị như nhau trên toàn quốc và giá trị sử dụng 10 năm.

Tư vấn cấp chứng chỉ năng lực xây dựng - Chứng chỉ hành nghề cá nhân 
Chứng chỉ hành nghề giám sát - quản lý dự án - thi công
Quý công ty đang hoạt động trong lĩnh vực xây dựng? Khi tham gia đấu thầu, thi công, giám sát, quản lý dự án các công trình thì Chủ đầu tư yêu cầu phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.Vậy chứng chỉ năng lực gồm những lĩnh vực gì? điều kiện và thủ tục xin chứng chỉ năng lực cần những gì? Viện đào tạo Nuce xin đưa ra các tư vấn sau:
mẫu chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng 2 (II) theo Nghị định mới
Ảnh mẫu chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng 2 (II) theo Nghị định mới

Viện đào tạo Nuce là đơn vị uy tín chuyên tư vấn xin cấp các loại chứng chỉ cho tổ chức, cá nhân.
Hướng dẫn làm hồ sơ xin cấp chứng chỉ năng lực cho công ty, đầy đủ lĩnh vực trên toàn quốc với chi phí hợp lý.
 • Phân tích hồ sơ cũng như đánh giá tính khả thi phù hợp theo thứ hạng của Doanh nghiệp 
 • Hướng dẫn cách cá nhân kê khai giấy tờ hoàn thiện hồ sơ chính xác nhằm đạt thứ hạng cao nhất.
 • Dịch vụ tư vấn hỗ trợ chuyên nghiệp. 
 • Nhận ủy quyền từ khách hàng để nộp hồ sơ tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và trao tận tay khách hàng chứng chỉ hành nghề khi có kết quả.
Chúng tôi hỗ trợ khách hàng hoàn thiện hồ sơ, kê khai thông tin và nộp hồ sơ đến Bộ xây dựng hoặc Sở xây dựng.

1. HỒ SƠ XIN CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG GỒM

2. Giấy đăng ký kinh doanh, quyết định thành lập tổ chức trong trường hợp có quyết định thành lập
3. Quyết định công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của tổ chức hoặc hợp đồng nguyên tắc về việc liên kết thực hiện công việc thí nghiệm phục vụ khảo sát xây dựng với phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng được công nhận (đối với tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực khảo sát địa chất công trình)
mau don xin cap chung chi nang luc xay dung hang 2 ii nghi dinh moi
Ảnh mẫu đơn xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng 2 (II) mới


4. Chứng chỉ hành nghề kèm theo bản kê khai và tự xác định hạng chứng chỉ theo Mẫu (kê khai mã số chứng chỉ hành nghề trong trường hợp đã được cấp chứng chỉ hành nghề được cấp theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014 của các chức danh yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề; các văn bằng được đào tạo của cá nhân tham gia thực hiện công việc).
5. Chứng chỉ năng lực đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trong trường hợp đề nghị điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực (nếu điều chỉnh hạng)
bản kê khai xác định hạng chứng chỉ xin cấp chứng chỉ năng lực
Mẫu bản kê khai xác định hạng chứng chỉ xin cấp chứng chỉ năng lực


6. Hợp đồng và Biên bản nghiệm thu công việc đã thực hiện theo nội dung kê khai (đối với tổ chức khảo sát xây dựng, lập thiết kế quy hoạch xây dựng, thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng, tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng, tư vấn giám sát thi công xây dựng hạng I, hạng II);
7. Hợp đồng; Biên bản nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng hoặc bộ phận công trình (trong trường hợp thi công công tác xây dựng chuyên biệt) đã thực hiện theo nội dung kê khai (đối với tổ chức thi công xây dựng hạng I, hạng II);
Chú ý: Các tài liệu này phải là bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử có giá trị pháp lý.
Hồ sơ gửi về bộ phận một cửa của Sở xây dựng, gửi trực tiếp hoặc online

2. ĐIỀU KIỆN XIN CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC XÂY DỰNG HẠNG 2 (II) THEO NGHỊ ĐỊNH MỚI

Đây là điều kiện xin cấp chứng chỉ năng lực hạng 2 (II) có yêu cầu cao hơn. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ chỉ yêu cầu xin hạng 3 (III) xin tham khảo: Điều kiện và thủ tục xin cấp chứng chỉ năng lực hạng 3 (III).

2.1. Điều kiện xin chứng chỉ lĩnh vực thiết kế xây dựng

 • a) Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng các bộ môn của thiết kế xây dựng có chứng chỉ hành nghề từ hạng II trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận;
 • b) Cá nhân tham gia thực hiện thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với lĩnh vực, loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;
 • c) Đã thực hiện thiết kế, thẩm tra thiết kế ít nhất 01 công trình từ cấp II trở lên hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên cùng loại.

 2.2. Điều kiện xin chứng chỉ lĩnh vực thi công xây dựng

 •  a) Cá nhân đảm nhận chức danh chỉ huy trưởng công trường phải đủ điều kiện là chỉ huy trưởng công trường từ hạng II trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận;
 • b) Cá nhân phụ trách thi công lĩnh vực chuyên môn có trình độ đại học hoặc cao đẳng nghề phù hợp với công việc đảm nhận và thời gian công tác ít nhất 01 năm đối với trình độ đại học, 03 năm đối với trình độ cao đẳng nghề;
 • c) Có khả năng huy động đủ số lượng máy móc, thiết bị chủ yếu đáp ứng yêu cầu thi công xây dựng các công trình phù hợp với công việc tham gia đảm nhận;
 • d) Đã trực tiếp thi công công tác xây dựng của hạng mục công trình, công trình hoặc bộ phận công trình (trong trường hợp thi công công tác xây dựng chuyên biệt) liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ của ít nhất 01 công trình từ cấp II trở lên hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên cùng loại đối với trường hợp thi công công tác xây dựng;
 • đ) Đã trực tiếp thi công lắp đặt thiết bị của hạng mục công trình, công trình liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ của ít nhất 01 công trình từ cấp II trở lên hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên đối với trường hợp thi công lắp đặt thiết bị vào công trình.

 2.3. Điều kiện xin chứng chỉ giám sát thi công

 • a) Cá nhân đảm nhận chức danh giám sát trưởng có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng từ hạng II trở lên, giám sát viên có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;
 • b) Đã giám sát công tác xây dựng của ít nhất 01 công trình từ cấp II trở lên hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên cùng loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực đối với lĩnh vực giám sát công tác xây dựng công trình;
 • c) Đã giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình của ít nhất 01 công trình từ cấp II trở lên hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên đối với lĩnh vực giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình.

 2.4. Điều kiện xin chứng chỉ lĩnh vực quản lý dự án

 • a) Cá nhân đảm nhận chức danh giám đốc quản lý dự án có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án từ hạng II trở lên;
 • b) Cá nhân phụ trách các lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề về giám sát thi công xây dựng, định giá xây dựng từ hạng II trở lên phù hợp với công việc đảm nhận;
 • c) Cá nhân tham gia thực hiện quản lý dự án có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc đảm nhận;
 • d) Đã thực hiện quản lý dự án ít nhất 01 dự án từ nhóm B trở lên hoặc 02 dự án từ nhóm C trở lên.

 2.5. Điều kiện xin chứng chỉ lĩnh vực khảo sát xây dựng

 • a) Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm khảo sát có chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng từ hạng II trở lên phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực;
 • b) Cá nhân tham gia thực hiện khảo sát có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại hình khảo sát xây dựng đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;
 • c) Đã thực hiện khảo sát xây dựng ít nhất 01 dự án từ nhóm B hoặc 02 dự án từ nhóm C hoặc 03 dự án có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật trở lên hoặc 01 công trình từ cấp II hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên cùng loại hình khảo sát. 

 2.6. Điều kiện xin chứng chỉ lĩnh vực lập quy hoạch xây dựng

 • a) Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm, chủ trì các lĩnh vực chuyên môn về quy hoạch xây dựng; hạ tầng kỹ thuật; giao thông của đồ án quy hoạch có chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng từ hạng II trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận;
 • b) Đã thực hiện lập ít nhất 01 đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền và đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt hoặc 02 đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền và đã được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt. 

3. DỊCH VỤ XIN CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG TRỌN GÓI


Viện Đào tạo Nuce - đơn vị chuyên tư vấn hỗ trợ xin cấp chứng chỉ NĂNG LỰC XÂY DỰNG hạng I, hạng II, hạngIII.
Bạn đang có nhu cầu xin cấp chứng chỉ năng lực? Bạn đang tìm kiếm một địa chỉ hướng dẫn cấp chứng chỉ năng lực xây dựng uy tín, đáng tin cậy. Hãy liên hệ với Viện Nuce ngay hôm nay.
Viện đào tạo Nuce đã tham gia công tác tổ chức và có kinh nghiệm tư vấn hỗ trợ cấp chứng chỉ năng lực từ những ngày đầu tiên khi Thông tư 17/2016/TT-BXD có hiệu lực. Viện có thể hỗ trợ:
Hồ sơ xin cấp chứng chỉ năng lực đúng theo quy định
Hướng dẫn đánh giá năng lực, phân hạng, phân cấp công trình
Quý cơ quan, đơn vị, cá nhân có nhu cầu xin cấp chứng chỉ năng lực xin vui lòng liên hệ:
 1. Website: https://www.daotaocanbo.edu.vn/

Viện Nuce chuyên tư vấn cấp chứng chỉ năng lực xây dựng
Viện Nuce đơn vị Uy tín chuyên đào tạo cấp các loại chứng chỉ xây dựng


4. CÁC LOẠI CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC VIỆN NUCE ĐÃ THỰC HIỆN

Chứng chỉ năng lực khảo sát xây dựng
Chứng chỉ năng lực khảo sát xây dựng


Chứng chỉ năng lực quy hoạch xây dựng
Chứng chỉ năng lực quy hoạch xây dựng


Chứng chỉ năng lực thiết kế xây dựng
Chứng chỉ năng lực thiết kế xây dựng

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng quản lý dự án
Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng quản lý dự án

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng thi công
Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng thi công

Đăng nhận xét

Tin liên quan