Liên hệ

Chứng chỉ năng lực hạng 3 (III) cấp theo Nghị định mới thủ tục như thế nào?

Chứng chỉ năng lực hạng 3 (III) cấp theo Nghị định mới thủ tục như thế nào? Có những loại gì và điều kiện để được xin chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng 3 (III).
Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng 3 (III) hay còn gọi là chứng chỉ năng lực xây dựng được cấp cho doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Theo Nghị định 10/2018 NĐ-CP và Nghị định 15/2021 NĐ-CP thì các doanh nghiệp tham gia hoạt động xây dựng bắt buộc phải có chứng chỉ năng lực.
Mẫu chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng 3 (III) mới năm 2022
Mẫu chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng 3 (III) mới năm 2022
Mẫu chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng 3 (III) mẫu mới

1. CÁC LOẠI CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HẠNG 3 (III)

Theo Nghị định 100/2018 NĐ-CP và Nghị định 15/2021 NĐ-CP sửa đổi bổ sung Điều 83. Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức. Tổ chức phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Nghị định này khi tham gia hoạt động xây dựng các lĩnh vực sau đây:

1.1. Lĩnh vực Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng hạng 3 (III)

Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình dân dụng;
Thiết kế, thẩm tra thiết kế công nghiệp;
Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình giao thông;
Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật;
Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình nông nghiệp & phát triển nông thôn

Ảnh: Chứng chỉ năng lực thiết kế xây dựng hạng 3 (III) mẫu mới 2022
Chứng chỉ năng lực thiết kế xây dựng hạng III mới
Chứng chỉ năng lực thiết kế xây dựng hạng III mới

1.2. Lĩnh vực THI CÔNG xây dựng công trình hạng 3 (III)

Thi công công trình dân dụng;
Thi công lắp đặt thiết bị công trình;
Thi công công trình giao thông.
Thi công công trình hạ tầng kỹ thuật
Thi công công trình nông nghiệp & phát triển nông thôn
Thi công xây dựng công trình công nghiệp
Ảnh: Chứng chỉ năng lực thi công xây dựng hạng 3 (III) mẫu mới
Chứng chỉ năng lực thi công hạng 3 mẫu mới
Chứng chỉ năng lực thi công hạng 3 mẫu mới

1.3. Lĩnh vực Tư vấn GIÁM SÁT THI CÔNG xây dựng công trình hạng 3 (III)

Thi công công trình dân dụng;
Thi công lắp đặt thiết bị công trình;
Thi công công trình giao thông;
Thi công công trình hạ tầng kỹ thuật;
Thi công công trình nông nghiệp & phát triển nông thôn;
Thi công xây dựng công trình công nghiệp
Ảnh: Chứng chỉ năng lực giám sát thi công xây dựng hạng 3 (III)  mẫu mới nhất
Chứng chỉ năng lực giám sát hạng 3 mẫu mới
Chứng chỉ năng lực giám sát hạng 3 mẫu mới

1.4. Lĩnh vực Tư vấn  QUẢN LÝ DỰ ÁN đầu tư xây dựng hạng 3 (III)

Quản lý dự án dân dụng;
Quản lý dự án giao thông;
Quản lý dự án hạ tầng kỹ thuật
Quản lý dự án nông nghiệp & PTNT
Ảnh: Mẫu chứng chỉ năng lực quản lý dự án xây dựng hạng 3 (III)
Chứng chỉ năng lực lĩnh vực quản lý dự án hạng 3
Chứng chỉ năng lực lĩnh vực quản lý dự án hạng 3

1.5. Lĩnh vực KHẢO SÁT xây dựng hạng 3 (III)

Khảo sát địa chất;
Khảo sát địa hình;
Ảnh: Chứng chỉ năng lực khảo sát địa chất xây dựng hạng 3 (III) Nghị định mới
Chứng chỉ năng lực khảo sát hạng III
Chứng chỉ năng lực khảo sát hạng III

1.6. Chứng chỉ LẬP QUY THIẾT KẾ HOẠCH XÂY DỰNG hạng 3 (III)

Ảnh: Mẫu chứng chỉ năng lực lập quy hoạch xây dựng hạng 3 (III) Nghị định 15/2021 NĐ-CP (mới)
Chứng chỉ năng lực quy hoạch xây dựng hạng III
Chứng chỉ năng lực quy hoạch xây dựng hạng III

2. ĐIỀU KIỆN CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC XÂY DỰNG HẠNG 3 (III)

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng có giá trị 10 năm trên toàn quốc. Doanh nghiệp, tổ chức khi có chứng chỉ được hoạt động xây dựng trên phạm vi cả nước theo nội dung quy định được ghi trên chứng chỉ năng lực.

2.1. Điều kiện xin chứng chỉ lĩnh vực thiết kế xây dựng

 • Cán bộ chủ chốt: Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì các bộ môn thiết kế có chứng chỉ hành nghề từ hạng III trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận
 • Cán bộ chuyên môn: Cá nhân tham gia thực hiện thiết kế có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với lĩnh vực, loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực hạng III
 • Biên bản hợp đồng kinh tế: Không yêu cầu

2.2. Điều kiện xin chứng chỉ lĩnh vực thi công xây dựng 

 1. Yêu cầu về thiết bị: Có khả năng huy động đủ số lượng máy móc, thiết bị chủ yếu đáp ứng yêu cầu thi công xây dựng công trình phù hợp với công việc tham gia đảm nhận
 2. Cán bộ chủ chốt: Cá nhân đảm nhận chức danh chỉ huy trưởng công trường phải đủ điều kiện là chỉ huy trưởng công trường từ hạng III trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận
 3. Cán bộ phụ trách chuyên môn: Cá nhân phụ trách thi công lĩnh vực chuyên môn có trình độ đại học hoặc cao đẳng nghề phù hợp với công việc đảm nhận
 4. Công nhân kỹ thuật: Công nhân kỹ thuật phụ trách các công việc thi công có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với nội dung đăng ký cấp chứng chỉ năng lực hạng III
 5. Hợp đồng kinh tế và biên bản nghiệm thu: Không yêu cầu

2.3. Điều kiện xin chứng chỉ giám sát thi công

 • Nhân sự chủ chốt: Cá nhân đảm nhận chức danh giám sát trưởng có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát thi công xây dựng từ hạng III trở lên, giám sát viên có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực hạng III
 • Biên bản hoàn công và hợp đồng kinh tế: Không yêu cầu

2.4. Điều kiện xin chứng chỉ lĩnh vực quản lý dự án 

 • Cán bộ chủ chốt: Cá nhân đảm nhận chức danh giám đốc quản lý dự án có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án xây dựng từ hạng III trở lên phù hợp với loại dự án đăng ký cấp chứng chỉ năng lực
 • Phụ trach chuyên môn: Cá nhân phụ trách các lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề từ hạng III trở lên phù hợp với công việc đảm nhận
 • Nhân sự: Cá nhân tham gia thực hiện quản lý dự án có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc đảm nhận và loại dự án đăng ký cấp chứng chỉ năng lực

2.5. Điều kiện xin chứng chỉ lĩnh vực khảo sát xây dựng

 • Có phòng thí nghiệm hoặc có văn bản thỏa thuận hoặc hợp đồng nguyên tắc về việc liên kết thực hiện công việc thí nghiệm với phòng thí nghiệm phục vụ khảo sát xây dựng được công nhận theo quy định;
 • Có máy móc, thiết bị hoặc có khả năng huy động máy móc, thiết bị phục vụ công việc khảo sát của lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực. 
 • Cán bộ chủ chốt: Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm khảo sát có chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng từ hạng III trở lên phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực
 • Nhân sự phụ trách chuyên môn: Cá nhân tham gia thực hiện khảo sát có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại hình khảo sát xây dựng đăng ký cấp chứng chỉ năng lực
 • Kinh nghiệm khảo sát: Không yêu cầu

2.6. Điều kiện xin chứng chỉ lĩnh vực lập quy hoạch xây dựng

 • Cán bộ chủ chốt: Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm, chủ trì các bộ môn kiến trúc - quy hoạch, kinh tế đô thị và các chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật khác của đồ án quy hoạch có chứng chỉ hành nghề từ hạng III trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận.
 • Hợp đồng kinh tế và biên bản nghiệm thu công trình: Không yêu cầu

3. HỒ SƠ XIN CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HẠNG 3 (III)


Theo Nghị định 15/2021 NĐ-CP thì Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực lần đầu bao gồm:
 1. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực theo Mẫu số 04 Phụ lục IV Nghị định 15 (tải mẫu đơn ở dưới)
 2. Giấy đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập tổ chức trong trường hợp có quyết định thành lập
 3. Quyết định công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của tổ chức hoặc hợp đồng nguyên tắc về việc liên kết thực hiện công việc thí nghiệm phục vụ khảo sát xây dựng với phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng được công nhận (chỉ dành cho doanh nghiệp, tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực khảo sát địa chất công trình).
 4. Chứng chỉ hành nghề của từng cán bộ chủ chốt kèm theo bản kê khai và tự xác định hạng chứng chỉ theo Mẫu số 05 Phụ lục IV Nghị định này hoặc kê khai mã số chứng chỉ hành nghề trong trường hợp đã được cấp chứng chỉ hành nghề được cấp theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014 của các chức danh yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề; các văn bằng được đào tạo của cá nhân tham gia thực hiện công việc
Tải bản kê khai làm hồ sơ xin cấp chứng chỉ năng lực hạng 3

Bản kê khai dành cho cán bộ chủ chốt xin chứng chỉ năng lực hạng 3
Bản kê khai dành cho cán bộ chủ chốt xin chứng chỉ năng lực hạng 3

 1. Chứng chỉ năng lực đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trong trường hợp đề nghị điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực;
 2. Hợp đồng và Biên bản nghiệm thu công việc đã thực hiện theo nội dung kê khai (đối với tổ chức khảo sát xây dựng, lập thiết kế quy hoạch xây dựng, thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng, tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng, tư vấn giám sát thi công xây dựng hạng I, hạng II);
 3. Hợp đồng; Biên bản nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng hoặc bộ phận công trình (trong trường hợp thi công công tác xây dựng chuyên biệt) đã thực hiện theo nội dung kê khai (đối với tổ chức thi công xây dựng hạng I, hạng II);
Chú ý: Các tài liệu theo quy định tại các mục 2, 3, 4, 5, 6 và 7 khoản này phải là bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử có giá trị pháp lý.
Ảnh minh họa: Đơn xin cấp chứng chỉ năng lực theo mẫu Nghị định 15
Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 3 (III) theo Nghị định 15/2021 NĐ-CPTư vấn hỗ trợ làm chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 3 tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và trên toàn Quốc.
tư vấn làm chứng chỉ năng lực hạng 3, hạng 2
Chuyên viên tư vấn làm chứng chỉ năng lực hạng 3, hạng 2 tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và trên toàn QuốcĐăng nhận xét

Tin liên quan