Liên hệ

Chứng chỉ hành nghề xây dựng có thời hạn bao lâu?

Chứng chỉ hành nghề xây dựng có thời hạn bao lâu? Tất cả các chứng chỉ hành nghề được cấp cho cá nhân đều có thời hạn 5 năm, kể từ ngày được cấp. Theo Nghị định 15/2021 NĐ-CP mới nhất thì: Hạng I, II, III 
  • Chứng chỉ hành nghề Giám sát xây dựng có thời hạn 5 năm 
  • Chứng chỉ hành nghề Khảo sát xây dựng có thời hạn 5 năm 
  • Chứng chỉ hành nghề Thiết kế thời hạn 5 năm 
  • Chứng chỉ hành nghề Quản lý dự án thời hạn 5 năm 
  • Chứng chỉ hành nghề Định giá thời hạn 5 năm
Chứng chỉ hành nghề xây dựng có thời gian sử dụng là 5 năm
Chứng chỉ hành nghề xây dựng có thời gian sử dụng là 5 năm
Chứng chỉ hành nghề xây dựng có thời gian sử dụng là 5 năm kể từ ngày được cấp. Trách nhiệm của người được cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật là: Chỉ được nhận và thực hiện các công viêc hoạt động xây dựng trong phạm vi cho phép. Tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật khác có liên quan. Cấm cho người khác thuê, mượn hoặc sử dụng chứng chỉ này để hành nghề. Cấm tẩy xóa, sửa chữa chứng chỉ này. Xuất trình khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Chứng chỉ hành nghề xây dựng có bắt buộc không? 

Đây là câu hỏi mà nhiều kỹ sư xây dựng băn khoăn. Nhiều kỹ sư khi vừa mới ra trường thì chưa đủ điều kiện xin cấp chứng chỉ hành nghề. Theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP thì các cá nhân tham gia hoạt động xây dựng bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp với công việc tham gia. 

Chứng chỉ giám sát có thời hạn bao lâu?

Tất cả các loại chứng chỉ hành nghề giám sát đều có thời hạn là 5 năm theo Nghị định 100/2018/NĐ-CP và Nghị định 15/2021/NĐ-CP sửa đổi bổ sung. Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát bao gồm: Giám sát công trình dân dụng và công nghiệp, giám sát cơ điện, giám sát đường dây và trạm biến áp, chứng chỉ hành nghề giám sát công trình giao thông câu đường bộ và chứng chỉ hành nghề giám sát nông nghiệp và phát triển nông thôn.  

Chứng chỉ chỉ huy trưởng có thời hạn bao lâu?

Chứng chỉ thí nghiệm viên có thời hạn bao lâu 
Quy định về chứng chỉ hành nghề xây dựng 
Thông tư về chứng chỉ hành nghề xây dựng 

Nâng hạng chứng chỉ hành nghề xây dựng 

Đăng nhận xét

Tin liên quan