Liên hệ

Thông báo V/v tạm dừng công tác tiếp công dân tại trụ sở Sở Xây dựng Hà Nội

Do tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid 19. Nhằm tăng cường phòng chống dịch bệnh Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội thông báo về việc tạm dừng công tác tiếp nhận công dân tại trụ sở của SXD Thành phố Hà Nội
So Xay dung thong bao tam ngung tiep cong dan tai tru so
Tạm ngừng tiếp công dân tại trụ sở Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội

Thực hiện Công điện số 15/CĐ-UBND ngày 18/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về việc triển khai các nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trước diễn biến phức tạp của dịch bện trên cả nước;
Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội ra thông báo số 562/TB-SXD(TTr) V/v tạm dừng công tác tiếp công dân tại trụ sở Sở Xây dựng Hà Nội với nội dung thông báo như sau:
Tạm dừng công tác tiếp công dân thường xuyên và tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Sở Xây dựng tại trụ sở Sở Xây dựng Hà Nội - 258 Khu liên cơ quan Võ Chí Công, Phường Xuân La, quận Tây Hồ cho đến khi có thông báo mới
Các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân gửi qua đường Bưu điện để xử lý theo quy định
Sở Xây dựng thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết!

Tags: tin-tuc

Đăng nhận xét

Tin liên quan