Liên hệ

Thẻ an toàn lao động nhóm 3 - An toàn thiết bị nâng (Theo nghị định mới)

Thẻ an toàn lao động nhóm 3 vận hành thiết bị nâng là gì? Các đối tượng nào cần phải có thẻ an toàn vận hành thiết bị nâng? Khóa học an toàn vận hành thiết bị nâng có thời gian bao lâu? Đó là những vướng mắc mà người lao động, chủ công ty thường gặp khi tìm hiểu khóa học an toàn lao động và làm thẻ an toàn lao động cho nhân viên. Chúng tôi sẽ giải đáp các vấn đề trên trong bài viết sau.
Thẻ an toàn vận hành thiết bị nâng theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP về an toàn lao động là thẻ an toàn thuộc nhóm 3. Nhóm 3 là nhóm dành cho công nhân, người lao động trực tiếp vận hành máy móc, thi công.

ĐỐI TƯỢNG CẦN THẺ AN TOÀN VẬN HÀNH THIẾT BỊ NÂNG

Theo Nghị định 44/2016 thì đối tượng Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. 
Đơn vị doanh nghiệp, sự nghiệp, và các tổ chức cá nhân khác.
Đối tượng kiểm định là máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
Vận hành xe nâng hàng cần đảm bảo an toàn
Vận hành xe nâng hàng cần đảm bảo an toàn

THẺ AN TOÀN NHÓM 3 VẬN HÀNH THIẾT BỊ NÂNG CÓ THỜI HẠN BAO LÂU?

Thẻ an toàn vận hành thiết bị có thời hạn 2 năm, kể từ ngày được cấp. Thời gian đào tạo để cấp thẻ theo Nghị định.
Huấn luyện nhóm 3
a) Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;
b) Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động: Chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh; nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân; nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp;
c) Nội dung huấn luyện chuyên ngành: Kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại và phương pháp phân tích, đánh giá, quản lý rủi ro liên quan đến công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động mà người được huấn luyện đang làm; quy trình làm việc an toàn, vệ sinh lao động; kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động liên quan đến công việc của người lao động.
Thời gian đào tạo vận hành thiết bị nâng là 24 giờ trong đó 22 giờ học lý thuyết và bài thi là 2 giờ.
Vận hành cẩu trục thiết bị nâng hạ cần đảm bảo an toàn trong lao động
Ảnh minh họa: Vận hành cẩu trục thiết bị nâng hạ cần đảm bảo an toàn trong lao động

Tư vấn khóa học an toàn lao động
Tư vấn khóa học an toàn lao động - An toàn lao động nhóm 3


Đăng nhận xét

Tin liên quan