Liên hệ

Chứng chỉ hành nghề Thiết kế đường dây và trạm biến áp Thủ tục nhanh Uy tín

Chứng chỉ hành nghề Thiết kế đường dây và trạm biến áp (TBA) Hạng 2 (II), hạng (III) là gì? Điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế trạm biến áp như thế nào? Hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề gồm những gì và do cơ quan nào cấp? Đó là những câu hỏi vướng mắc mà các kỹ sư làm hồ sơ xin chứng chỉ hành nghề. Sau đây Viện Nuce xin đưa ra những giải đáp cho các kỹ sư có thể tự mình làm hồ sơ dự thi sát hạch và xin cấp chứng chỉ. 

Thi chứng chỉ thiết kế đường dây và trạm biến áp ở đâu? 

  • Thi sát hạch xin cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế Hạng I tại Bộ xây dựng
  • Thi sát hạch xin cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế Hạng II và Hạng III tại Sở xây dựng các địa phương và các Hiệp hội nghề nghiệp
Chứng chỉ hành nghề thiết kế đường dây và trạm biến áp là chứng chỉ được cấp cho các cá nhân đủ điều kiện hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Theo Nghị định 100/NĐ-CP và Nghị định 15/2021 NĐ-CP sửa đổi bổ sung. 

Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (sau đây gọi tắt là chứng chỉ hành nghề) được cấp cho cá nhân là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài hoạt động xây dựng hợp pháp tại Việt Nam để đảm nhận các chức danh hoặc hành nghề độc lập quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật xây dựng năm 2014.
Cá nhân có chứng chỉ hành nghề được hoạt động theo đúng chuyên ngành và lĩnh vực được cấp. Chứng chỉ hành nghề có thời hạn tối đa 5 năm và có giá trị trên toàn quốc.

# ĐIỀU KIỆN CHUNG CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THIẾT KẾ

Theo quy định của Nghị định 100 và Nghị định 15/2021 NĐ-CP sửa đổi bổ sung. Điều kiện chung để được cấp chứng chỉ xây dựng: 
1. Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; có giấy phép cư trú hoặc giấy phép lao động tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
2. Có trình độ chuyên môn được đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề như sau:
a) Hạng I: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 07 năm trở lên;
b) Hạng II: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 04 năm trở lên;
c) Hạng III: Có trình độ chuyên môn phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp.
3. Đạt yêu cầu sát hạch đối với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.”.
#ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ
a) Hạng I: Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế phần việc thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 01 công trình từ cấp I trở lên hoặc ít nhất 02 công trình từ cấp II trở lên.
b) Hạng II: Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế phần việc thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 01 công trình từ cấp II trở lên hoặc ít nhất 02 công trình từ cấp III trở lên hoặc đã tham gia thiết kế, thẩm tra thiết kế phần việc liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 03 công trình từ cấp II trở lên cùng loại với công trình đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.
c) Hạng III: Đã tham gia thiết kế, thẩm tra thiết kế phần việc thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 03 công trình từ cấp III trở lên hoặc 05 công trình từ cấp IV trở lên cùng loại với công trình đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.
Kỹ sư thiết kế đường dây và trạm biến áp bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề
Kỹ sư thiết kế đường dây và trạm biến áp bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề

Chứng chỉ thiết kế đường dây và trạm biến áp đến 35kV

Đối với cáp có điện áp 20 vỡ 35 KV cách điện bằng giấy tẩm dầu ở đầu phễu cáp có bắt giữ cố định thì độ chênh lệch cho phép tới 10 m. Tuy nhiên phải tính toán đến việc định kỳ thay cáp.
Việc lắp hộp đầu cáp, hộp nối, hộp phân nhánh của cáp 3 ruột vỏ nhôm được làm dây
trung tính công tác, phải thực hiện theo quy định riêng.
Khi đó việc nối vỏ cáp ở trong các hộp nối vỡ hộp phân nhánh cũng như nối dây trung tính bên ngoài vào vỏ cáp ở trong hộp đầu cáp, phải thực hiện bằng cầu nối. Cầu nối lỡm bằng các dây đồng mềm nhiều sợi phải hàn thiếc chắc chắn vào vỏ cáp, chỗ hàn thiếc phải được cách điện tốt để không bị ăn mòn.

Thi chứng chỉ thiết kế đường dây và trạm biến áp ở đâu?

Chứng chỉ thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp

Quy định về thiết kế trạm biến áp

Chứng chỉ thiết kế điện

Giám sát trạm biến áp là gì? cần có chứng chỉ nào

Cần phải có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công lắp đặt thiết bị công trình cụ thể là đường dây và trạm biến áp. Công tác giám sát diễn ra trong suốt quá trình thi công lắp đặt thiết bị đến khi hoàn thiện chạy thử và bàn giao. Mục đích để đảm bảo chất lượng của công trình trong công tác lắp đặt và phù hợp đúng với thiết kế ban đầu.

Chứng chỉ giám sát công trình điện
Chứng chỉ hành nghề thẩm tra thiết kế

Mọi vướng mắc trên đã có chúng tôi là những chuyên gia trong lĩnh vực tư vấn pháp lý cho các tổ chức cá nhân, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.

Đăng nhận xét

Tin liên quan