Liên hệ

Chứng chỉ An toàn lao động nhóm 2 theo NĐ 44/2016/NĐ-CP (trọn gói)

Chứng chỉ an toàn lao động nhóm 2 là gì? Đối tượng nào xin cấp chứng chỉ an toàn vệ sinh lao động nhóm 2.  Nội dung của Khóa huấn luyện an toàn lao động cho đối tượng nhóm 2. Cũng như thời gian đào tạo và cấp chứng chỉ an toàn lao động là bao nhiêu lâu? Đây là những vương mắc mà các tổ chức, cá nhân thường gặp khi làm hồ sơ xin chứng chỉ an toàn lao động. Viện Nuce là đơn vị tư vấn chuyên nghiệp trong lĩnh vực An toàn vệ sinh lao động cho các doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ giải đáp các vướng mắc thường gặp của doanh nghiệp trong bài viết sau đây. 
Chứng chỉ an toàn lao động nhóm 2 là chứng nhận đã tham gia khóa học huấn luyện an toàn lao động cho các cá nhân là người làm công tác phụ trách, người giám sát, chuyên trách về an toàn, vệ sinh an toàn lao động của cơ sở. Chứng chỉ được cấp bởi các đơn vị tổ chức có đủ điều kiện đào tạo an toàn vệ sinh lao động. Sau khi học viên tham gia khóa học thời gian theo quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP là 

1. ĐỐI TƯỢNG XIN CHỨNG CHỈ AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 2

Theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP thì đối tượng bắt buộc phải có chứng chỉ an toàn lao động Nhóm 2 là: 
Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:
  • Chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở
  • Người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc
doi tuong xin chung chi an toan lao dong nhom 2
Ảnh minh họa: Đối tượng xin chứng chỉ an toàn lao động nhóm 2

2. NỘI DUNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 2

2.1. Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động (nhóm 2)

2.2. Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động

Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; xây dựng nội quy, quy chế, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động; xây dựng, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động hằng năm; phân tích, đánh giá rủi ro và xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp; xây dựng hệ thống quản lý về an toàn, vệ sinh lao động; nghiệp vụ công tác tự kiểm tra; công tác Điều tra tai nạn lao động; những yêu cầu của công tác kiểm định, huấn luyện và quan trắc môi trường lao động; quản lý máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; hoạt động thông tin, tuyên truyền, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động; sơ cấp cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, thống kê, báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động;

2.3. Nội dung huấn luyện chuyên ngành (dành cho nhóm 2)

Kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, chất phát sinh yếu tố nguy hiểm, có hại; quy trình làm việc an toàn với máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

3. KHUNG KHÓA HỌC CHỨNG CHỈ AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 2

Nội dung khóa học huấn luyện an toàn lao động nhóm 2 có thời lượng đào tạo là 48 giờ. Trong đó 40 giờ học lý thuyết, 6 giờ học thực hành và 2 bài kiểm tra (mỗi bài kiểm tra 1 giờ).

Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.
Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động.
Các quy định cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, các cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

khoa hoc an toan ve sinh lao dong nhom 2
Khóa học an toàn lao động nhóm 2

Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động

Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động.
Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa.
Phương pháp cải thiện điều kiện lao động.
Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.
Nghiệp vụ công tác tự kiểm tra; công tác Điều tra, thống kê, báo cáo tai nạn lao động
Phân tích, đánh giá rủi ro và xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp; xây dựng hệ thống quản lý về an toàn, vệ sinh lao động.
Xây dựng nội quy, quy chế, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; phòng, chống cháy nổ trong cơ sở lao động; xây dựng, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động hàng năm; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, thống kê, báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động.
Công tác kiểm định, huấn luyện và quan trắc môi trường lao động; quản lý máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; hoạt động thông tin, tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động.
Công tác sơ cấp cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao độngNội dung huấn luyện chuyên ngành dành cho NHÓM 2
Kiến thức tổng hợp về các loại máy, thiết bị, các chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại; quy trình làm việc an toàn với máy, thiết bị, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động
Kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện

4. HỒ SƠ XIN CHỨNG CHỈ AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 2Đăng nhận xét

Tin liên quan