Liên hệ

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích

Nghị định 61/2016/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh vừa được Chính phủ ban hành.

Trong đó, về điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích, Nghị định nêu rõ: giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích (Giấy chứng nhận hành nghề) được cấp cho tổ chức khi đáp ứng đủ các điều kiện quy định đối với từng trường hợp cụ thể.

Nhằm đáp ứng nhu cầu của tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tu bổ di tích như: Lập quy hoạch di tích, Thi công tu bổ di tích, Giám sát tu bổ di tích... Viện đào tạo quản lý xây dựng NUCE liên tục nhận hồ sơ tư vấn xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích theo NĐ 61/2016/NĐ-CP và TT 18/2012-BVHTTDL mới nhất, uy tín, chuyên nghiệp, kinh phí thấp Liên hệ:0973 20 9988

giay chung nhan du dieu kien hanh nghe tu bo di tich
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích: Các lĩnh vực #Lập quy hoạch tu bổ di tích, #Lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích, #Thi công tu bổ di tích, #Giám sát thi công tu bổ di tích

1. CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ TU BỔ DI TÍCH
2. ĐỐI TƯỢNG XIN CHỨNG NHẬN HÀNH NGHỀ TU BỔ DI TÍCH

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP BỒI DƯỠNG BẢO QUẢN, TU BỔ, PHỤC HỒI DI TÍCH
LH: 0973209988 Ms Uyên
1. Đối tượng tuyển sinh: Các cán bộ đang hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn, quản lý di tích và các Cá nhân có nhu cầu
2. Chương trình
- Theo chương trình đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ tu bổ di tích được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phê duyệt
- Giảng viên: các chuyên gia trong lĩnh vực bảo tồn, tu bổ di tích của Viện Bảo tồn di tích.
3. Chứng chỉ
Học viên hoàn thành và đạt các yêu cầu của khóa học được cấp chứng chỉ đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ tu bổ di tích. Chứng chỉ của khóa học này là cơ sở để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích theo quy định của Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) và Nghị định 61/2016/NĐ-CP Quy định điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh 4. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trên phạm vi cả nước
5. Thời gian và địa điểm học: 
- Thời gian: Từ ngày 11/10 đến ngày 24/10/2021
- Địa điểm: Tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
6. Hậu đào tạo
- Học viên được tư vấn, hỗ trợ làm hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích cho cá nhân và Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động tu bổ di tích cho Công ty.
Thủ tục nhanh gọn, uy tín, hiệu quả.
Địa chỉ liên hệ và gửi hồ sơ: Phòng thông tin, đào tạo: Ms Uyên 0973209988 - 0987186159
Tags: tin-tuc

Đăng nhận xét

Tin liên quan