Liên hệ

Tra cứu chứng chỉ năng lực xây dựng Sở xây dựng Thành phố Hà Nội

 Tra cứu chứng chỉ năng lực xây dựng Sở xây dựng Hà Nội

Mã số chứng chỉ năng lực: Là dãy số có 08 chữ số dùng để quản lý chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức. Mỗi tổ chức tham gia hoạt động xây dựng khi đề nghị cấp chứng chỉ năng lực lần đầu theo quy định của Nghị định này được cấp một Mã số chứng chỉ năng lực. Mã số chứng chỉ năng lực không thay đổi khi tổ chức đề nghị cấp lại hoặc điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực đã được cấp
bo phan tiep nhan tra ket qua so xay dung ha noi
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sở xây dựng Thành phố Hà Nội


Đăng nhận xét

Tin liên quan