Liên hệ

Thẻ an toàn lao động nhóm 3 - An toàn trong xây dựng

Cấp thẻ an toàn nhóm 3 - An toàn trong công trình xây dựng

Thẻ an toàn lao động nhóm 3 là thẻ an toàn lao động được cấp cho người trực tiếp thực hiện các công việc lao động. Các công việc mà người lao động làm bao gồm làm việc trong nhà xưởng, vận hành máy móc thiết bị công nghiệp.
Trong thời gian gần đây có rất nhiều vụ tai nạn lao động xảy ra, vì vậy việc đảm bảo công tác an toàn vệ sinh lao động được các doanh nghiệp đặt lên hàng đầu.
Đơn vị chúng tôi là đơn vị được Bộ lao động thương binh xã hội cho phép hoạt động đào tạo và cấp chứng chỉ an toàn lao động, cũng như được phép cấp thẻ an toàn lao động cho các tổ chức cá nhân trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
Hàng tuần chúng tôi sẽ tổ chức các lớp Huấn luyện an toàn lao động, theo hai hình thức:
Học bồi dưỡng kiến thức về an toàn vệ sinh lao động
Là học trực tiếp tại trung tâm đào tạo của chúng tôi, và học tại cơ quan của các đơn vị có nhu cầu.
Học online về bồi dưỡng kiến thức vệ sinh an toàn lao động
Thông qua các nền tảng học online như phần mềm Zoom, Google meet, Microsoft meet.
Lớp học an toàn lao động
Lớp học an toàn lao động nhóm 1, nhóm 2 và nhóm 3Mẫu thẻ an toàn lao động nhóm 3 dành cho công nhân, người lao động
Mẫu thẻ an toàn lao động nhóm 3 dành cho công nhân, người lao động

Kinh phí và giảng viên giảng dạy an toàn vệ sinh lao động

+ Giảng viên giảng dạy an toàn lao động của đơn vị chúng tôi là các chuyên gia, có trình độ và nghiệp vụ cao. Các chuyên gia đều được cấp phép hoạt động và đào tạo về vệ sinh an toàn lao động, theo đúng Thông tư và Nghị định của Chính phủ.
Các chuyên gia đào tạo đến từ Cục vệ sinh an toàn lao động - thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, các trường Đại học, và Viện nghiên cứu uy tín.

Học an toàn lao động và đấu thầu, quản lý dự án Online
Học online, trực tuyến an toàn lao động
Lớp học trực tuyến an toàn vệ sinh lao động và đấu thầu với rất nhiều học viên tham gia
Đăng nhận xét

Tin liên quan