Liên hệ

Điều kiện hành nghề đối với Chỉ huy trưởng công trường xây dựng

Điều kiện hành nghề đối với Chỉ huy trưởng công trường
Dieu kien hanh nghe doi voi chi huy truong cong truong
Điều kiện hành nghề đối với chỉ huy trưởng công trường


Có chứng chỉ hành nghề chỉ huy trưởng công trình không?

Theo điều 74 của Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 thì chỉ có điều kiện hành nghề chỉ huy trưởng công trường chứ không nói đến chứng chỉ hành nghề chỉ huy trưởng công trường

Điều kiện hành nghề đối với chỉ huy trưởng Hạng I?

Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng I hoặc đã làm chỉ huy trưởng công trường phần việc thuộc nội dung hành nghề của ít nhất 01 công trình từ cấp I hoặc 02 công trình từ cấp II cùng lĩnh vực trở lên;

Điều kiện hành nghề đối với chỉ huy trưởng Hạng II?

Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng II hoặc đã làm chỉ huy trưởng công trường phần việc thuộc nội dung hành nghề của ít nhất 01 công trình từ cấp II hoặc 02 công trình từ cấp III cùng lĩnh vực trở lên;

Điều kiện hành nghề đối với chỉ huy trưởng Hạng III?

Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng III hoặc đã trực tiếp tham gia thi công xây dựng phần việc thuộc nội dung hành nghề của ít nhất 01 công trình từ cấp III hoặc 02 công trình từ cấp IV cùng lĩnh vực trở lên.

Tags: tin-tuc

Đăng nhận xét

Tin liên quan