Liên hệ

Thẻ an toàn lao động - An toàn làm việc trên cao nhóm 3 (Nghị định mới)

Thẻ an toàn làm việc trên cao là gì? Có bắt buộc với những người làm việc trên cao hay không? Điều kiện để cấp thẻ an toàn làm việc trên cao? Thời gian huấn luyện an toàn lao động leo cao là bao lâu?Đó là những vướng mắc khi các công ty làm hồ sơ cho công nhân, người lao động làm việc trên cao.

Thẻ an toàn làm việc trên cao là thẻ an toàn lao động cấp cho các cá nhân đã hoàn thành khóa huấn luyện an toàn lao động trên cao. Theo quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP thì thẻ an toàn lao động làm việc trên cao cấp cho đối tượng nhóm 3. Được cấp sau khi học viên tham gia khóa học an toàn lao động do các đơn vị đủ điều kiện đào tạo cấp.

1. ĐỐI TƯỢNG PHẢI CÓ THẺ AN TOÀN LÀM VIỆC TRÊN CAO

Theo quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP thì Nhóm 3 bao gồm: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành. Trong đó có: Lao động làm việc trên cao, lao động thao tác với các thiết bị điện, lao động vận hành máy...

2. NỘI DUNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 3

a) Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;

b) Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động: Chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh; nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân; nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp;

c) Nội dung huấn luyện chuyên ngành: Kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại và phương pháp phân tích, đánh giá, quản lý rủi ro liên quan đến công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động mà người được huấn luyện đang làm; quy trình làm việc an toàn, vệ sinh lao động; kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động liên quan đến công việc của người lao động.

KHUNG ĐÀO TẠO VỆ SINH AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 3 

I Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

1 Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

2 Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động.

3 Các quy định cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, các cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

II Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động

1 Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc.

2 Phương pháp cải thiện điều kiện lao động.

3 Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

4 Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên.

5 Nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân; nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.

III Nội dung huấn luyện chuyên ngành

  Kiến thức tổng hợp về các loại máy, thiết bị, các chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại; phân tích, đánh giá, quản lý rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, quy trình làm việc an toàn với máy, thiết bị, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

IV Kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện

3. CÁC QUY TẮC AN TOÀN KHI LAO ĐỘNG TRÊN CAO

Quy tắc đầu tiên, luôn phải đeo dây an toàn trong mọi tình huống. Dây an toàn phải được mua từ các hãng có thương hiệu uy tín. Dây đeo an toàn cần phải để nơi khô ráo thoáng mát, bảo quản đúng quy tắc. Mỗi công nhân cần một dây an toàn phù hợp, hạn chế dùng chung dây an toàn. Trước khi sử dụng dây an toàn để làm việc trên cao cần phải kiểm tra kỹ càng. Dây dùng lâu ngày chất lượng sẽ bị giảm cần thay thế dây mới.

Quy tắc tiếp xúc ba điểm "cả hai chân bằng một tay hoặc cả hai tay bằng một chân" luôn quan sát xung quanh trước khi di chuyển. Làm việc trên cao là một công việc rất nguy hiểm mang tính rủi ro cao nếu chúng ta không chú ý đến an toàn lao động khi làm việc trên cao.

Phải định kỳ huấn luyện an toàn lao động khi làm việc trên cao cho công nhân, người lao động để mọi người luôn tuân thủ quy tắc và có kỹ năng làm việc trên cao, hạn chế thấp nhất rủi ro.

An toàn trên cao, lau kính tòa nhà cao tầng, sơn sửa tòa nhà cao tầng
An toàn trên cao, lau kính tòa nhà cao tầng, sơn sửa tòa nhà cao tầng
Ngày nay các tòa nhà cao tầng mọc lên rất nhiều ở khắp các thành phố trên cả nước, kéo theo đó là công việc lau kính, sơn sửa các tòa nhà. Công việc này luôn làm việc ở độ cao và yêu cầu  lao động trên cao phải tuyệt đối an toàn.
Không được sử dụng rượu bia, chất kích thích trong quá trình làm việc trên cao. Luôn giữ cho tinh thần tỉnh táo, thoải mái khi làm việc trên cao.

Việc tránh té ngã bắt đầu bằng một ý thức tỉnh táo về những nguy hiểm thường xảy ra khi làm việc trên cao. Thông thường cho rằng bất kỳ ai tiếp cận nơi làm việc của họ với sự hiểu biết rằng họ có thể bị thương hoặc thiệt mạng sẽ có nhiều khả năng thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết để ngăn ngừa - hoặc sống sót an toàn - bị ngã.

An toàn lao động trên cao đối với các công trình xây dựng
An toàn lao động trên cao đối với các công trình xây dựng


Đăng nhận xét

Tin liên quan